หลังคากันสาดเมทัลชีทมีความ เหนียวทนทาน ป้องกันความร้อนได้ดี

หลังคาบ้านมีวัสดุหลายอย่างที่นำมามุงหลังคาให้สวยงามคงทนได้ บ้านแต่ละหลังก็สร้างออกมาจากความต้องการของเจ้าของบ้านโดยจะต้องมีทั้งความสวยงามและความแข็งแรงอยู่ด้วยกัน หลังคากันสาดเมทัลชีท ที่นิยมใช้มาเป็นหลังคาบ้านกัน โดยจะเริ่มรู้จักกันตั้งแต่ว่าเมทัลชีททำมาจากอะไร ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ข้อดี ข้อเสีย และอื่น ๆ
ทุกอย่างเกี่ยวกับเมทัลชีลเลย

แผ่นเมทัลซีท หรือ แผ่นเหล็กกรีดลอน ที่นิยมนำมาเป็นหลังคาบ้านเมทัลชีทอย่างที่รู้จักกันความหมายของเมทัลชีทคือ จะเป็นเหล็กที่มีลักษณะบาง ๆ สำหรับต่างประเทศนั้นโลหะทุกชนิดนำมาเป็นเมทัลชีทได้หมดไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง เป็นต้น ยังรวมถึงโลหะชนิดอื่น ๆ ด้วย แต่ในประเทศไทยงานเมทัลชีทจะนิยมใช้เป็นเหล็กมากกว่าโลหะอย่างอื่น โดยเอามารีดเป็นลอนเหมือนกันหมดให้บางและใช้สำหรับงานสร้างบ้านอย่างการทำเป็นหลังคาบ้านเมทัลชีล รั้ว ผนัง บานเกล็ด ฯลฯ ทุกส่วนของบ้านตามที่ต้องการ

ข้อดีของการใช้หลังคากันสาดเมทัลชีท
– น้ำหนักแผ่นเมทัลชีทเบา
– สามารถซื้อได้ในราคาประหยัดเมื่อเทียบกับการใช้กับโครงสร้างหลังคา หากซื้ออยู่ที่โรงรีดจะถูกมากอยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้น แต่ก็ต้องดูความหนาและส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วย
– ทำให้มุงหลังคาบ้านได้รวดเร็วและปลอดภัย
– ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพผู้ใช้
– กันฝนได้ดีรอยต่อละเอียดน้ำไม่รั่วซึม
– มีหลายสีให้เลือก
– อายุการใช้งานนานถึง 15 ปี

ข้อเสียของการใช้หลังคากันสาดเมทัลชีท
– ราคาแพงมากยิ่งตัวที่มีความหนาและแข็งแรงจะยิ่งแพง
– กันเสียงฝนตกหนักไม่ค่อยได้หากเทียบกับกระเบื้องคอนกรีต แต่ก็ติดฉนวนกันความร้อนและกันเสียงได้
– การระบายน้ำขึ้นอยู่กับความเอียงของตัวหลังคาบ้าน
ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้งานแต่สำหรับแผ่นเมทัลชีทกับการมุงหลังคาบ้านนี้เมื่อคิดถึงประโยชน์การใช้งานแล้ว อาจจะแพงหน่อยแต่ก็คุ้มค่ามากเมื่อคิดถึงประโยชน์ในระยะยาว

หลังคากันสาดเมทัลชีท เหมาะสำหรับบ้านแบบไหน
หลังคากันสาดเมทัลชีท นี้เหมาะกับการนำไปมุงหลังคาบ้านมากที่สุดเพราะว่ากันความร้อนได้เป็นอย่างดี ถ้าจะถามว่าใช้กับบ้านแบบไหนได้บ้างก็จะใช้ได้แทบทุกประเภทของบ้านเลย แถมยังสามารถใส่ฉนวนกันความร้อนได้อีกด้วย นอกจากเป็นหลังคาแล้วแผ่นเมทัลชีทยังเป็นเป็นรั้ว ผนัง ฝ้า และอย่างอื่นได้อีกเยอะมากแล้วแต่ประเภทแล้วแต่การใช้งาน แต่เน้นหลังคาจะดีกว่าเพราะคุ้มค่าระยะยาวมากเมื่อเลือกใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีท

โรงเรียนสอนทำอาหารไทยหม่อมหลวงพวง

โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปะการปรุงอาหารไทยคาวหวาน งานเกะสลักผักและผลไม้ งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตลอดจนงานหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง งานศิลปะเหล่านี้เปรียบเสมือนกระจกส่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างประณีต งดงามตามแบบฉบับของคนไทยในสมัยโบราณ ที่นับวันมีแต่จะเลือนลางสูญหายไปตาม กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จึงถูกจัดตั้งเพื่ออนุรักษ์และจรรโลงมรดก ทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

สำหรับประวัติความเป็นมาของ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” อาจกล่าวพอสังเขปได้ดังนี้คือ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” ได้ตั้งตามชื่อของ “หม่อมหลวงพวง ทินกร” ซึ่งเป็นท่านยายของอาจารย์ อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา(ศุกรวรรณ) ซึ่งท่านเป็นต้นตำรับอาหารและได้ถ่ายทอดให้ อ.อมินตรา ดังนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ชื่อ ของท่านยาย (หม่อมหลวงพวง ทินกร) เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ไว้ หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นธิดา หม่อมราชวงศ์ ปฐม ทินกร กับพระนมดวงสมร ซึ่งท่านเป็นพระนมของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสพระองค์ที่ ๗๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นผู้หญิงร่างเล็กตามฉบับหญิงไทยแท้แต่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ในการสอนทำอาหารไทยคาวหวาน แกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างวิจิตรบรรจง อาหารไทยตำรับหม่อมหลวงพวง ทินกรมีความแตกต่างจากอาหารตำรับอื่น ๆ และมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องด้วยให้ความสำคัญในกรรมวิธีการปรุงอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน อาทิเช่น หมี่กรอบ ชาววัง, แกงกระหรี่ไก่ในผอบมัน, กระทงทองไทยแกงไก่แห้ง, มัสมั่นเม็ดบัว, ลูกชุปชาววัง, ขนมชั้นกุหลาบ, ทองเอก ซึ่งเคล็ดลับ และความรู้ทั้งหมดได้ถูกสืบทอดต่อเนื่องและซึมซับกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตามเจตนารมณ์ของท่าน ที่ต้องการให้ศิลปะเหล่านี้ได้รับ การเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่ในหมู่ลูกหลานสืบต่อไป

“โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๓๙ ซอยผาสุข แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ดำเนินการสอนทำอาหารโดยท่านอาจารย์อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา เปิดอบรมหลักสูตรอาหารไทยคาวหวานตำรับชาววัง การแกะสลักผักและผลไม้ งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง และงานหัตถศิลป์ต่าง ๆ ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยผู้เรียน จะต้องผ่านเกณฑ์การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้ความรู้และตวามเข้าใจในวิชาเรียนอย่างถ่องแท้ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อจบหลักสูตร

ขั้นตอนการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลในห้องสตูดิโอให้เช่า

การถ่ายภาพบุคคลในห้องสตูดิโอให้เช่าขึ้นอยู่กับความคิดและศิลปะของนักถ่ายภาพแต่ละคน อาจจัดแสงด้วยไฟเดียงดวงเดียวหรือหลายดวงก็ได้ สิ่งสำคัญในการจัดแสงก็คือการเลียนแบบแสงหลักที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยจัดให้มีมิติของภาพและตัวแบบสวยงามตามความคิดของนักถ่ายภาพ การจัดแสงในห้องสตูดิโอให้เช่ามีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ คือ

  1. ตัดสินใจว่าต้องการให้เกิดผลอย่างไรต่อตัวแบบ แสงจะแสดงบุคลิกลักษณะของตัวแบบออกมาได้ตามที่ผู้ถ่ายต้องการ เช่น แสง-เงาบนใบหน้า อัตราส่วนของแสงที่ต้องการ การจัดวางท่าทางฉากหลังและส่วนประกอบอื่นๆ ควรตัดสินใจไว้ก่อนว่าต้องการแบบใด จึงเริ่มจัดแสงและจะดียิ่งขึ้น ถ้าหากสามารถร่างภาพไว้ดูก่อนที่จะถ่าย (วงการถ่ายภาพโฆษณาจะใช้วิธีนี้มาก)
  2. วางไฟหลัก เพื่อดูแสงสว่าง (highlight) บนใบหน้าและแสงส่วนเงา (shadow) ที่เกิดขึ้นตามมา ควรทดลองเปลี่ยนที่ตั้งของดวงไฟหลายๆ ตำแหน่งเพื่อดูทิศทางของแสงและควบคุมความเข้มของแสงให้ได้ตามต้องการ ถ้าหากเป็นไฟแฟลชสตูดิโอให้เช่าสามารถปรับความสว่างของดวงไฟที่ปุ่มควบคุมด้านหลังของหัวแฟลช หรือที่ตัวควบคุม Power Pack ซึ่งมีที่ปรับความสว่างแยกต่างหากจากตัวแฟลช นอกจากนี้ควรพิจารณาว่าต้องการความเข้มของแสงแบบใดก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมแสงได้

นักพัฒนาเว็บไซต์ที่กระตือรือร้นที่จะทำงาน

แม้ผู้บริโภคจะคุ้นเคยกับการซื้อผลิตภัณฑ์จากอินเทอร์เน็ตและความชุกของนักพัฒนาเว็บไซต์ที่กระตือรือร้นที่จะทำงานในโครงการอีคอมเมิร์ซการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

ปัจจัยสำคัญบางอย่างต้องได้รับการพิจารณาก่อนสร้างเว็บไซต์ของคุณ ความล้มเหลวในการพิจารณาปัญหาเหล่านี้ผลแรกมักจะล้มเหลว ใช้ 7 จุดต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณพร้อมรับผลประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซหรือไม่

1. เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของฉันสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างไร?

ไม่ใช่ทุกอย่างที่เหมาะกับการขายแบบออนไลน์ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่คุณจะเข้าใจว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยตรงจากเว็บไซต์หรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันคุณสมบัติทั่วไป:

ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะซื้อที่ใดและมักเป็นผู้สมัครที่ดีสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของคุณมากขึ้นหากพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาซื้ออะไร หนังสือเป็นตัวอย่างที่ดี: นวนิยายที่ซื้อจากเว็บไซต์หนึ่ง ๆ จะเหมือนกับนวนิยายเล่มเดียวกันที่ซื้อจากที่อื่น ๆ และในใจของผู้บริโภคจะไม่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังซื้อ ในทางกลับกันรายการที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณหรือเฉพาะ (หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องทดลองหรือทดสอบ) ไม่เหมาะกับการขายออนไลน์ ตัวอย่างเช่นรองเท้าและแว่นตาเป็นเรื่องยากที่จะขายได้จากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนื่องจากผู้บริโภคมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับว่าสินค้านั้นเหมาะสำหรับพวกเขาหรือไม่
Shippable – การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อออนไลน์มักเป็นพื้นที่ของอีคอมเมิร์ซที่ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ประสบปัญหามากที่สุด สินค้าขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถจัดส่งได้ง่ายและไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการจัดส่งที่สูงซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อยอดขายออนไลน์ ด้วยเหตุนี้เจ้าของเว็บไซต์จำนวนมากจะรวมต้นทุนการจัดส่งจริงไว้ในราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถจัดส่งฟรีซึ่งจะช่วยกระตุ้นการสั่งซื้อทางออนไลน์ สินค้าขนาดใหญ่ที่หนักหน่วงอาจทำให้เจ้าของเว็บไซต์เกิดปัญหาขึ้นเมื่อมีการส่งมอบ หากสินค้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างต่ำค่าจัดส่งเพิ่มอีก 10 ปอนด์หรือ 20 บาทจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหรือไม่?
ราคาไม่แพง – ความชอบของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทางออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการซื้อสินค้านั้น ผู้บริโภคระมัดระวังโดยปกติอาจใช้การดูแลเพิ่มเติมฟรี “ทำไมไม่?” ทัศนคติเมื่อซื้อหนังสือราคา£ 6.99 คนคนเดียวกันจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อใช้จ่ายหลายพันปอนด์ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงจะขายบนอินเทอร์เน็ตคุณมีข้อดีตามธรรมชาติหากคุณขายสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า
2. ตลาดเป้าหมายของคุณคืออะไร?
ผู้ที่ชื่นชอบอินเทอร์เน็ตจะแจ้งให้ทราบว่าคุณสามารถขายให้กับลูกค้าทุกแห่งทั่วโลกได้ทันทีที่คุณมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

หากคุณดำเนินธุรกิจแบบเดิมที่จัดส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงโอกาสในการขายทั่วโลกสามารถล่อลวงได้มาก

อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก: คุณควรจะเรียกเก็บ VAT สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกสหภาพยุโรปหรือไม่? คุณต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตหรือไม่ถ้าคุณส่งคำสั่งซื้อไปยังอเมริกา ค่าจัดส่งสินค้าไปนิวซีแลนด์เป็นเท่าไหร่?

ด้วยเหตุนี้เจ้าของธุรกิจจำนวนมากจึงเลือกที่จะ จำกัด เว็บไซต์ของตนเพื่อยอมรับคำสั่งซื้อจากสหราชอาณาจักรเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ไซต์อีคอมเมิร์ซอยู่ในช่วงเริ่มต้น ข้อเสียของการขายให้กับตลาดที่ จำกัด มากขึ้นอาจเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3. การประมวลผลการชำระเงิน – แบบเรียลไทม์หรือแบบออฟไลน์

เว็บไซต์หลายแห่งดำเนินการธุรกรรมออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่แน่นอนในการซื้อขณะที่ลูกค้ายังคงดูเว็บไซต์อยู่ นี่คือการประมวลผลแบบเรียลไทม์และใช้ผู้ให้บริการชำระเงิน (PSP) ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่ให้:

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งลูกค้าสามารถใส่รายละเอียดบัตรเครดิต / เดบิตได้อย่างปลอดภัย
การเชื่อมต่ออัตโนมัติกับระบบธนาคารเพื่อให้ธุรกรรมบัตรสามารถตรวจสอบและตรวจสอบได้
Secure Trading และ WorldPay เป็นสอง PSP ที่รู้จักกันดี
นอกจากนี้การประมวลผลแบบออฟไลน์หมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะรวบรวมรายละเอียดบัตรของลูกค้าและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์อย่างปลอดภัย การทำธุรกรรมจะดำเนินการด้วยตนเองในภายหลังโดยปกติเจ้าของเว็บไซต์จะใช้เครื่อง PDQ (เครื่องรูดบัตรเครดิต)

การประมวลผลแบบเรียลไทม์ไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงในนามของคุณ ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการประมวลผลธุรกรรม (แม้ว่าคุณจะไม่เห็นรายละเอียดบัตรของลูกค้า) และคุณจะปฏิบัติตามคำสั่งซื้อตามลำดับ เนื่องจากนี่เป็นทางออกอัตโนมัติจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากธนาคารและ PSP ของคุณจะมีเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของแต่ละธุรกรรม

การประมวลผลแบบออฟไลน์ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของคุณซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าใช้เวลามาก แต่จะทำให้คุณมีโอกาสได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าสัตว์เลี้ยงก่อนที่คุณจะยอมรับการชำระเงิน

4. คุณจะดึงดูดลูกค้าในเว็บไซต์ของคุณอย่างไร?

หากคุณใช้ร้านค้าทั่วไปคุณจะคุ้นเคยกับคำคุณศัพท์ว่าสามปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการค้าปลีกคือ “สถานที่ตั้งสถานที่ตั้ง” ผู้ค้าปลีกรู้ดีว่าสถานที่ที่ดีมีกระแสการจราจรที่ต่อเนื่องรับประกันว่าจะมีระดับความสูง

การเข้าชมที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามที่สุดจะไม่สร้างรายได้จากการขายออนไลน์จนกว่าจะได้รับผู้เข้าชม แนวทางที่มีประสิทธิภาพและได้รับการวางแผนอย่างดีเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญของไซต์อีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ

ความคิดของคุณเกี่ยวกับการสร้างผู้เข้าชมอาจเกี่ยวข้องกับการตลาดทางอินเทอร์เน็ต รายชื่อที่โดดเด่นใน Google, Yahoo และเครื่องมือค้นหาชั้นนำอื่น ๆ จะสร้างการเข้าชมอย่างต่อเนื่องดังนั้นเว็บไซต์ที่เหมาะเป็นอย่างดีอาจมีความสำคัญ ในทำนองเดียวกันแคมเปญการตลาดที่ใช้ Google AdWords (TM) สามารถนำลูกค้าเป้าหมายไปยังเว็บไซต์ของคุณได้

อย่างไรก็ตามเนื่องจากร้านค้าของคุณมีอยู่ทั่วไปคุณจึงไม่ควรมองข้ามการตลาดแบบออฟไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผู้เข้าชม ข่าวประชาสัมพันธ์ปากต่อปากการอ้างอิงโฆษณานิตยสารและ PR ทั้งหมดมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณ

เจ้าของเว็บไซต์หลายแห่งให้ความสนใจกับฟังก์ชันการทำงานและ “รูปลักษณ์” ของเว็บไซต์มากนักและพบว่าการขาดการเข้าชมทำให้เว็บไซต์ล้มเหลว การทำความเข้าใจว่าคุณจะสร้างผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในแผนอีคอมเมิร์ซของคุณอย่างไร

5. คุณเข้าใจปัญหาทางกฎหมายหรือไม่?

การใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อค้าขายออนไลน์จะนำเสนอข้อผูกมัดทางกฎหมายที่อาจใช้ไม่ได้หากคุณมีเว็บไซต์แบบโบรชัวร์

เจ้าของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซไม่สามารถทำการค้าได้โดยไม่ระบุตัวตน ไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณควรแสดงรายละเอียดติดต่อของคุณรวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์เต็มรูปแบบรวมทั้งรายละเอียดของเจ้าของตามกฎหมายของเว็บไซต์

นอกจากนี้คุณควรทราบด้วยว่าลูกค้ามีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่จะคืนสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของคุณภายใน 7 วันหลังจากที่จัดส่ง ลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลและคุณไม่สามารถปฏิเสธที่จะยอมรับสินค้าที่ส่งคืนได้ (ยกเว้นกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกับผู้ค้าปลีกอาหารและธุรกิจที่ขายสินค้าในแบบของคุณ)

การปกป้องข้อมูลลิขสิทธิ์และการเข้าถึงคือประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญอื่น ๆ ที่ใช้กับการซื้อขายออนไลน์และคุณควรปรึกษาเว็บไซต์ของ DTI หรือปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม

6. คุณจะเลือกออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสมได้อย่างไร?

นักออกแบบเว็บไซต์ตกอยู่ในหนึ่งในสามประเภท:

บริษัท ออกแบบกราฟฟิกเสนอบริการออกแบบด้านการพิมพ์นอกเหนือจากการออกแบบเว็บไซต์
ศิลปินมัลติมีเดียสร้างงานออกแบบที่มีความซับซ้อนซึ่งมักเกี่ยวข้องกับภาพเคลื่อนไหวและเสียง 3D
นักพัฒนาเว็บมีความลำเอียงด้านไอทีมากขึ้นและทักษะทางเทคนิคของพวกเขาเหมาะสมกับการสร้างเว็บแอ็พพลิเคชันและการออกแบบเว็บไซต์
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเหมาะอย่างยิ่งกับนักพัฒนาเว็บเนื่องจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพวกเขาหมายความว่าพวกเขามีตำแหน่งที่ดีในการสร้างเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัยแบบไดนามิก
การเลือกนักออกแบบเว็บไซต์ใหม่อาจเป็นเรื่องยากดังนั้นโปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก:

มีการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมาก่อนหรือไม่? ถามที่อยู่ของเว็บไซต์ของลูกค้ารายอื่น ๆ และเยี่ยมชมแต่ละไซต์เพื่อตรวจสอบว่าทำงานได้ดีหรือไม่
พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับปัญหาอีคอมเมิร์ซที่สำคัญเช่นการประมวลผลการชำระเงินและการตลาดบนเว็บไซต์หรือไม่? ขอให้พวกเขาอธิบายวิธีที่จะใช้วิธีนี้กับเว็บไซต์ของคุณ
พวกเขาทำตามวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อการทำงานของพวกเขาหรือทำสิ่งที่ปรากฏค่อนข้างกะพริบ? เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและคุณไม่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จเพียงเพราะนักออกแบบเว็บไซต์ของคุณมีความกระตือรือร้นที่จะได้งานทำ
7. เว็บไซต์ของคุณมีความยืดหยุ่นพอเพียงหรือไม่?
เป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณจะมีคุณลักษณะอีคอมเมิร์ซที่ให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมเพียงพอ:

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ – นึกคิดคุณต้องการควบคุมเว็บไซต์ของคุณเมื่อพัฒนาแล้วคุณจะต้องมีสถานที่เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามที่คุณต้องการโดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ
การควบคุมสต็อกสินค้า – ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้เวลาในการขายสั้น ๆ สามารถใช้เว็บไซต์ขายสต็อกได้ไม่ จำกัด ธุรกิจอื่น ๆ อาจต้องการเว็บไซต์ของตนเพื่อบังคับใช้การควบคุมสต็อกสินค้าซึ่งจะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถระบุจำนวนสินค้าที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษ – คุณอาจต้องการนำส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภทหรือวางสินค้าในข้อเสนอพิเศษ Buy-one-get-one-free, x% discount และบริการจัดส่งฟรีเป็นข้อเสนอพิเศษทั่วไปที่คุณสามารถสมัครได้
ขายในต่างประเทศ – ถ้าคุณขายนอกสหราชอาณาจักรเว็บไซต์ของคุณจะรองรับลูกค้าต่างชาติได้ดีเพียงใด? คุณสามารถแสดงราคาผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินต่างๆได้หรือไม่? คุณสามารถใช้ค่าจัดส่งที่ต่างกันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าซื้อจากสหราชอาณาจักรยุโรปหรือทั่วโลกหรือไม่?
ไม่ว่าไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณจะเป็นเว็บไซต์ใหม่หรือเป็นการอัปเกรดเป็นเว็บไซต์โบรชัวร์ที่มีอยู่แล้วก็ตามเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนและกระบวนการทั้งหมดจะรู้สึกท่วมท้น อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างกระแสรายได้ที่ทำรายได้ใหม่ซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจและทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งของคุณ
อีคอมเมิร์ซไม่ใช่คำศัพท์อันทันสมัย และไม่เป็นแฟชั่นล่าสุดของ IT อีคอมเมิร์ซเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจประจำวันและคุณควรวางแผนให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในระยะยาว